Wedstrijd beheer

Arbitrage online.nl is de online tool voor allerlei wedstrijdzaken. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar en zorgt ervoor dat het wedstrijdvraagstuk binnen je sport organisatie op een professionele wijze wordt ingevuld. De applicatie omvat onderdelen als:

Locatie: Clubportaal

Beheer de actieve scheidsrechters binnen de sport organisatie. Inzicht in de beschikbaarheid, de kwalificatie, de kennis, de aanstellingen en wedstrijd beoordelingen zijn in het dashboard arbitrage eenvoudig te beheren.

Locatie: Beheer

Beheer de wedstrijden welke op het sportcomplex worden gespeeld. een compleet en actueel overzicht van de komende wedstrijden worden op dag niveau getoond.

Locatie: Op de Website v/d sport organisatie

Via de website van de sport organisatie is het mogelijk om voorafgaand aan een thuiswedstrijd zelf een beschikbare scheidsrechter aan te stellen. De beschikbare en gekwalificeerde scheidsrechters voor het leiden van de specifieke categorieën wedstrijden worden getoond.

Locatie: Clubportaal

Het clubportaal is beschikbaar voor alle leden/vrijwilligers. Voor beheer en planning van aanstellingen, taken, gegevens.

Locatie: Premium

Met E-uitwisseling clubarbitrage draag je als sport organisatie bij aan een neutraal en veiliger sportklimaat. Middels het uitwisselings-convenant tussen sport organisaties werk je mee aan de uitwisseling van neutrale clubscheidsrechters voor (omliggende) sport organisaties.

Locatie: Clubportaal

Aanstellingen van scheidsrechters aan wedstrijden zijn direct zichtbaar in het portaal van de scheidsrechter en op de website van de sport organisatie. Na een definitieve aanstelling wordt de begeleiding van het team geïnformeerd.

Locatie: Beheer

Voor het leiden van de verschillende wedstrijden en niveaus dient de scheidsrechter te zijn gekwalificeerd. In het dashboard beheerd de beheerder de rechten van scheidsrechters voor het kunnen leiden van wedstrijden van een bepaald niveau.

Locatie: Op de website v/d sportorganisatie

Er zijn diverse frames beschikbaar die gebruiksklaar op de website van de sport organisatie kunnen worden geplaatst en gebruikt.

Locatie: Beheer

Arbitrage online biedt de mogelijkheid voor het versturen van e-mail. Zowel bij wedstrijdaanvragen als bij aanstelingen van scheidsrechters ontvangt de aanvrager, scheidsrechter en de begeleiding van het team berichtgeving via email ten aanzien van de wedstrijd. De Email wordt je in je eigen clubkleuren (premium) aageboden.

Locatie: Beheer

Bereik met InMail een specifieke groep personen. Arbitrage online biedt de mogelijkheid voor het versturen van InMail aan de begeleiding van een team, categorie of actief scheidsrechter.

Locatie: Op de Website + clubhuis v/d sport organisatie

Het tonen van de actuele thuiswedstrijden, aanvangstijd, veld- en kleedkamerindeling, de scheidsrechter zijn zichtbaar op een monitor in het clubhuis van de sport organisatie.

Locatie:Beheer

Met de mogelijke dataservice worden de gegevens vanuit sportlink automatisch weergegeven op de website van de sport organisatie. Alle informatie zoals wedstrijd en wijzigingen zijn altijd tot op het laatste moment bijgewerkt.

Meer info dataservice

WEDSTRIJDBEHEER

Biedt jouw club ook het gemak?


  • Tool voor wedstrijdbeheer
  • > 95% efficiënt
  • < 2 FTE
  • Mobile app
  • E-Utwisseling
  • Wedstrijden op monitor in clubhuis
  • Website frames
  • In eigen huisstijl

BOOK ONLINE MEETING

Vraag een Demo aan met één van onze medewerkers.

Helpt Arbitrage online je club?

Meld je sport organisatie nu aan, inclusief upgrade for free!